Dansprogramma

Beste,

 

Zoals er vandaag beslist is op de veiligheidsraad, zullen we vanaf

Zaterdag 20 november 2021 tot en met Vrijdag 28 januari 2022

verplicht zijn om bij alle feesten van meer dan 50 personen,

Covid pascontrole te doen.

Het mondmasker is verplicht te dragen van bij binnenkomst in onze

gebouwen tot dat men aan de tafels zit. Dan mag het af!

Als men naar het toilet gaat of gaat dansen, dient het mondmasker

gedragen te worden.

 

Beste klanten,

 

Omwille van de stijgende corona cijfers, zijn we genoodzaakt om

onze dansfeesten op zondag en dinsdag te annuleren tot en met

vrijdag 28 januari.

 

De organisatie Raval, zal hun alleenstaanden dansavonden van

iedere tweede en laatste vrijdag van de maand ook stopzetten

tot en met 28 januari 2022.

 

We hopen jullie terug te zien voor deze openbare dansfeesten vanaf

zondag 30 januari 2022.

 

De dansavonden van “Club Artiest on Tour” een concept van

Patrick Leman, zullen wel doorgaan. Dus iedere eerste en derde

vrijdag van de maand, vanaf 21u tot 03u, kan er nog gedanst worden.

We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, dertigers,

veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

Muziekgenre, disco’s, bougies en all-round music.

Toegangsprijs 5.00€ en dit iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

Mondmaskers verplicht tijdens het dansen of met speekseltesten.

Tot op heden nog niet bekend welke formule het wordt!

 

 

Oudejaarsavond party willen we wel laten doorgaan,

maar in verkleinde coronaproof versie!

 

Het optreden van de “South Side Temptations” op 31/12 is gecanceld.

Het diner zoals vermeld op onze uitnodiging zal plaatsvinden met Dj Rikky.

Er zijn nu op 24/11 een kleine 100 reservaties.

De toegangsprijs wordt verminderd aangezien de hoofd-act afgelast is.

De mensen die reeds gereserveerd hebben voor 31/12,

zullen deze week een schrijven ontvangen.

Je kan nog altijd reserveren, kleine tafels zijn ook mogelijk

op 31/12 per 2, per 4 of per 6 personen!

Als de oudejaarsavond party niet kan doorgaan omwille van corona,

worden de reeds betaalde bedragen volledig terug betaald.

 

Tot op heden, zijn feestzalen verplicht om te dansen met mondmaskers.

Discotheken en dancings mogen met speekseltesten werken en zijn

dan mondmasker vrij. Horeca Vlaanderen gaat deze week pleiten

bij de minister van volksgezondheid om feestzalen dezelfde rechten

te geven als discotheken en dancings. We hopen dat dit in orde komt,

zodat de nog enkele feesten die nog opstaan, kunnen doorgaan met

speekseltesten in plaats van met mondmaskers.

 

Helaas zijn reeds 42 feesten en bedrijfsfeesten geannuleerd

van vorige week 17 november tot en met 28 januari,

met een stevig verlies als gevolg.

Toch houden we de moed erin.

De feesten die ons nog resten zullen we op onze gekende manier verzorgen.

We hopen onze dansers terug te mogen ontvangen vanaf

zondag 30 januari 2022.

 

We ontvangen u ook graag in Bistro De Tafelhut op Winterland in Hasselt.

Hou er rekening mee dat er op Winterland, covid pascontrole wordt

gedaan en dat mondmaskers verplicht zijn binnen het afgesloten

terrein tot jullie aan tafel zitten.

 

Het Lorka team.

 

Vrijdag      03    Dec.   Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in

                                 een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende

                                 “Club Artist on Tour”.

                                

                                 Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00u.

                                

                                 We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op

                                 dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

 

                                 Disco’s, bougies en all-round music.

 

                                 Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

 

 

Vrijdag      17    Dec.   Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in

                                 een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende

                                 “Club Artist on Tour”.                              

                                 Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00u.

                                

                                 We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op

                                 dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

                                 Disco’s, bougies en all-round music.

                                 Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

 

 

Vrijdag      31    Dec.   Oudejaarsavond party – Zie folder op vestiaire balie.

                                 Of klik op tabblad Oudejaarsavond

 

Vrijdag      07    Jan.   Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in

                                 een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende

                                 “Club Artist on Tour”.

                                

                                 Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00u.

                                

                                 We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op

                                 dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

 

                                 Disco’s, bougies en all-round music.

 

                                 Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

 

 

Vrijdag      21   Jan.     Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in

                                 een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende

                                 “Club Artist on Tour”.                              

                                 Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00u.

                                

                                 We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op

                                 dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

                                 Disco’s, bougies en all-round music.

                                 Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

 

Zondag    30   Jan.     Dansavond met Live muziek My Life. Live muziek om 18:30u

                                tot 24:00u. Toegangsprijs 3.00€ (tombola inbegrepen)

                                Deuren open om 18:00u.

 

 

 

 

Chers clients,

En raison de l'augmentation des chiffres de corona, nous sommes obligés d'annuler

nos soirées dansantes le dimanche et le mardi jusqu'au vendredi 28 janvier.

Vendredi 28 janvier.

 

L'organisation Raval annulera ses danses de célibataires de

tous les deuxièmes et derniers vendredis du mois s'arrêtent également

jusqu'au 28 janvier 2022.

Nous espérons vous revoir pour ces danses publiques de

Dimanche 30 janvier 2022.

 

Les soirées dansantes du "Club Artiest on Tour" : un concept de

Patrick Leman, continuera. Donc chaque premier et troisième

Vendredi du mois, de 21 heures à 3 heures du matin, vous pouvez encore danser.

Nous visons les célibataires et les couples, les trentenaires,

quarantaine, cinquantaine et soixantaine branchée.

Musique de genre, discothèques, bougies et musique en tout genre.

Entrée 5,00 € tous les 1er et 3e vendredis du mois.

Masques buccaux obligatoires lors des tests de danse ou de salive.

Nous ne savons pas encore quelle formule ce sera !

 

 

La fête de la Saint-Sylvestre que nous voulons continuer,

mais en version réduite coronaproof !

La représentation des "South Side Temptations" du 31/12 a été annulée.

Le dîner, tel que mentionné sur notre invitation, aura lieu avec Dj Rikky.

Il y a maintenant environ 100 réservations le 24/11.

Le prix d'entrée sera réduit en raison de l'annulation de l'acte principal.

Les personnes qui ont déjà fait des réservations pour le 31/12,

recevront une lettre cette semaine.

Vous pouvez toujours réserver, les petites tables sont également possibles.

le 31/12 par 2, par 4 ou par 6 personnes !

 

Si la fête de la Saint-Sylvestre ne peut avoir lieu à cause de la corona,

les montants déjà payés seront intégralement remboursés.

 

Jusqu'à présent, les lieux de fête sont obligés de danser avec des masques de bouche.

Les discothèques et les salles de danse sont autorisées à travailler avec des tests salivaires et sont

puis masque de bouche libre. Horeca Flanders va plaider cette semaine avec le

le ministre de la Santé publique à accorder aux salles de fêtes les mêmes droits que les discothèques et les mêmes droits que les discothèques et les salles de danse. Nous espérons que cela fonctionnera, afin que les quelques partis qui sont encore debout puissent continuer avec

des tests de salive au lieu de masques buccaux.

 

Malheureusement, 42 fêtes et fêtes d'entreprise ont déjà été annulées.

de la semaine dernière, le 17 novembre, au 28 janvier, entraînant une lourde perte.

Néanmoins, nous continuons à mener le bon combat.

Les fêtes qui nous restent seront organisées selon nos habitudes.

Nous espérons accueillir nos danseurs de retour de

Dimanche 30 janvier 2022.

 

Nous souhaitons également vous accueillir au Bistro De Tafelhut à Winterland à Hasselt.

Veuillez noter qu'à Winterland, le contrôle des laissez-passer est effectué et les masques buccaux sont et que des masques buccaux sont nécessaires à l'intérieur de la zone fermée.

jusqu'à ce que vous soyez assis à la table.

L'équipe Lorka.

 

Vendredi 03 décembre : Soirée dansante pour les célibataires et les couples dans une

                                  concept de " Patrick Leman " avec son célèbre

                                  "Club Artist on Tour"

                                  Portes 20:00h. Musique 21:00h Fin 03:00h

                                  Nous nous adressons aux célibataires et aux couples, aux trentenaires.

                    des personnes ayant la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et

                    la soixantaine branchée.

                                  Disco, bougies et musique tous azimuts.

                                  Entrée 5,00 €. Tous les 1er et 3e vendredis du mois.

 

 

 

 

 

Vendredi 17 déc. Soirée de danse pour les célibataires et les couples en

                                 un concept de "Patrick Leman" avec ses célèbres

                                 "Club Artist on Tour".                             

                                 Portes 20:00h. Musique 21:00h Fin 03:00h.

                                 Nous nous adressons aux célibataires et aux couples, aux trentenaires.

                                 des personnes ayant la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine

                                 et la soixantaine branchée.

                                 Disco, bougies et musique tous azimuts.

                                 Entrée 5,00 €. Tous les 1er et 3e vendredis du mois.

 

Vendredi 31 déc. Fête du Nouvel An - Voir le dépliant sur le comptoir du vestiaire.

                                 Ou cliquez sur l'onglet Réveillon du Nouvel An

 

Vendredi 07 janvier.   Soirée dansante pour célibataires et couples à

                                 un concept de "Patrick Leman" avec ses célèbres

                                 "Club Artist on Tour".

                                 Portes 20:00h. Musique 21:00h. Fin 03:00h

                                 Nous nous adressons aux célibataires et aux couples, aux trentenaires.

                                 des personnes ayant la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine

                                 et la soixantaine branchée.

                                 Disco, bougies et musique tous azimuts.

                                 Entrée 5,00 €. Tous les 1er et 3e vendredis du mois.

 

Vendredi 21 janvier.  Soirée dansante pour célibataires et couples à

                                 un concept de "Patrick Leman" avec ses célèbres

                                 "Club Artist on Tour".                             

                                 Portes 20:00h. Musique 21:00h. Fin 03:00h.                         

                                 Nous nous adressons aux célibataires et aux couples, aux trentenaires.

 

                                 des personnes ayant la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine

                                 et la soixantaine branchée.

                                 Disco, bougies et musique tous azimuts.

                                 Entrée 5,00 €. Tous les 1er et 3e vendredis du mois.

 

Dimanche 30 janvier. Soirée dansante avec musique live My Life. Musique en direct à 18:30

                                jusqu'à 24 heures. Prix d'entrée 3.00€ (tombola incluse).

                                Les portes ouvrent à 18 heures.