Lorka Dans en Feestzaal

 

Organisatie van...

  • Dansfeesten
  • Alleenstaanden dansavonden
  • Trouwfeesten
  • Privé balavonden
  • Avondfeesten met diner
  • Bedrijfsfeesten
  • Demonstratieavonden voor firma's
  • Modeshows
  • Bruiloften
  • Brunches
 

Dans

Zoals er vandaag beslist is op de veiligheidsraad, zullen we vanaf Zaterdag 20 november 2021 tot en met Vrijdag 28 januari

2022 verplicht zijn om bij alle feesten van meer dan 50 personen, Covid pascontrole te doen.

Het mondmasker is verplicht te dragen van bij binnenkomst in onze gebouwen tot dat men aan de tafels zit. Dan mag het af!

Als men naar het toilet gaat of gaat dansen, dient het mondmasker gedragen te worden.

 

Iedere tweede en laatste vrijdagavond van de maand dansavond voor alleenstaanden met Dj vanaf 21u. (In organisatie van Raval) Toegangsprijs tussen de 4 € en de 6.50 €, afhankelijk of je lid bent van Vzw Raval of niet. Er is COVID controle aan de deur!

 

Iedere eerste vrijdag en derde vrijdag van de maand, Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende “Club Artist on Tour”.  Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00u.

We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers.

Disco’s, bougies en all-round music. Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

 

Op zaterdag zijn er geen dansavonden meer, enkel nog privé-feesten uitgebaat door Bvba L3.

 

Op zondag richten wij ons op senioren die hun danspasjes eens willen komen oefenen. Het is een gezellige dansavond met een 120 tal personen. Er is COVID controle aan de deur!

Iedere zondag afwisselend Dj of live band met dansmuziek van 18:30u tot 00:00u.

Er wordt 3.00 € entré gevraagd bij de bestelling van de eerste consumptie. De deuren gaan open vanaf 17:30 uur. De gewone consumpties worden verkocht aan 2.90 €. 

 

Op dinsdagnamiddag bieden wij onze klanten een fijne dansnamiddag aan. Oorspronkelijk was onze doelgroep een seniorenpubliek dat tijdens de week ook eens op stap wou gaan. Na verloop van tijd is deze namiddag uitgegroeid tot een goed bezochte dag, waar naargelang de namiddag vordert de doelgroep van senioren verandert in jonge alleenstaanden en vrijgezellen (+/- 55 à 75 jarige), vertegenwoordigers en zakenmensen. Er is COVID controle aan de deur

 

Op dinsdagnamiddag is het meestal een goede ambiance. Eén week is het Dj, de andere week is het live muziek. Eens per maand is er een warm buffet voorzien om 18:15u.

Aanvang van de live band of Dj is om 14.15 u tot 19.45 u. Deuren open vanaf 13.30. 

De toegang is 6.50 € voor de dansavond met Dj of Live muziek. Indien er een warm buffet bij is, wordt er een toeslag van 2.50 € per persoon gevraagd. Voor 9.00 € per persoon, heb je dan dansnamiddag en het warm buffet.


Op speciale top-dagen zoals Hasselt Kermis en vette dinsdag (carnaval dinsdag) en de eerste dinsdag van het jaar, verlate openingsuren.

Familie Vanierschot staat u steeds te woord op hun dansavonden.

Tezamen met Bistro De Tafelhut by Winterland Hasselt en het Louis' Lounge concept staan we garant voor jullie topavond! 

 

 

Comme décidé aujourd'hui par le Conseil de sécurité, nous serons

obligés de faire le contrôle des pass Covid à toutes les fêtes de plus de 50 personnes du samedi 20 novembre 2021 au vendredi 28 janvier 2022.

Le masque buccal est obligatoire à partir du moment où vous entrez dans nos bâtiments jusqu'à ce que vous soyez assis aux tables. Alors c'est parti !

Lorsque vous allez aux toilettes ou dansez, le masque buccal doit être porté.


Chaque deuxième et dernier vendredi soir du mois soirée dansante pour célibataires avec DJ à partir de 21h. (Dans l'organisation du Raval) Droit d'entrée entre 4 € et 6,50 €, selon que vous soyez membre du Vzw Raval ou non. Il y a un contrôle COVID à la porte!


Chaque premier vendredi et troisième vendredi du mois, Soirée dansante pour célibataires, célibataires et couples dans un concept de « Patrick Leman » avec son célèbre « Club Artist on Tour ». Avant 20h00. Musique 21h00 Fin 03h00.

Ici, nous ciblons principalement les célibataires et les couples, dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine branchée.

Discothèques, bougies et musique d'ambiance. Frais d'entrée 5,00 €. Chaque 1er et 3e vendredi du mois.


Il n'y a plus de soirées dansantes le samedi, uniquement des soirées privées organisées par Bvba L3.


Le dimanche, nous nous concentrons sur les seniors qui souhaitent venir pratiquer leurs pas de danse. C'est une agréable soirée dansante avec environ 120 personnes. Il y a un contrôle COVID à la porte!

Tous les dimanches en alternance DJ ou live band avec musique dance de 18h30 à 00h00.

3,00 € de frais d'entrée sont facturés

 
 
 

Vrijgezellen en alleenstaanden

 

Iedere vrijdag van de maand, alleenstaanden en vrijgezellen avond van R.A.V.A.L.

Raval is een nationale organisatie die activiteiten inricht voor alleenstaanden en vrijgezellen. Het is een vzw en richt louter activiteiten in. Aanvang van de dansavond 21.00 uur en dit tot ongeveer 02.30 u. Gemiddelde leeftijd van de aanwezigen is ongeveer 55 jaar, ook weer naargelang de avond vordert wordt het cliënteel jonger.
Raval biedt u een Dj aan die zowel voor jong als oud aangepaste ambiance en dansmuziek brengt.
Raval doet aan pascontrole, getrouwde personen mogen niet binnen. Zij vragen voor hun realisatie van de avond een toegangsprijs tussen de 4.00 euro en de 6.50 euro naargelang u lid bent of niet. De deuren gaan open vanaf 20.00 u. Ambiance verzekerd.

Iedere tweede vrijdag van de maand ongeveer 250 bezoekers.
Iedere laatste vrijdag ongeveer 400 bezoekers.

 

Dansavond voor vrijgezellen, alleenstaanden en koppels in een concept van “Patrick Leman” met zijn bekende

 “Club Artist on Tour”.  Doors 20:00u. Music 21:00u End 03:00.  We mikken hier vooral op alleenstaanden en koppels, op

 dertigers, veertigers, vijftigers en trendy zestigers. Disco’s, bougies en all-round music.

Toegangsprijs 5.00€. Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand.

Iedere eerste vrijdag en derde vrijdag van de maand.

 

Chaque vendredi du mois, soirée des célibataires et des célibataires de R.A.V.A.L.
 
Raval est une organisation nationale qui organise des activités pour les célibataires et les célibataires. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui organise uniquement des activités. La soirée dansante commence à 21 heures et dure jusqu'à environ 2 h 30 du matin. L'âge moyen des participants est d'environ 55 ans, mais la clientèle rajeunit au fur et à mesure que la soirée avance.
Raval vous propose un Dj qui apporte la bonne ambiance et la musique de danse pour les jeunes et les moins jeunes.
Raval fait le contrôle des passeports, les personnes mariées ne sont pas autorisées à entrer. Ils demandent un droit d'entrée compris entre 4,00 euros et 6,50 euros pour la réalisation de la soirée, que vous soyez membre ou non. Les portes ouvrent à 20h00. Ambiance garantie.
 
Chaque deuxième vendredi du mois, environ 250 visiteurs.
Chaque dernier vendredi, environ 400 visiteurs.
 

Soirée dansante pour célibataires, célibataires et couples dans un concept de « Patrick Leman » avec son célèbre

« Club Artist on Tour ». Avant 20h00. Musique 21h00 Fin 03h00. Ici, nous ciblons principalement les célibataires et les couples, dans la

trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine branchée. Discothèques, bougies et musique d'ambiance.

Frais d'entrée 5,00 €. Chaque 1er et 3e vendredi du mois.

Chaque premier vendredi et troisième vendredi du mois.

 
 

Lorka Te Huur

 

Zaal Lorka is te huur voor allerlei manifestaties.


Vele referenties kunnen wij u op simpele vraag geven. Personeelsfeesten, klantenfeesten, trouwfeesten, kapper en modeshows, personeelsfeesten, bedrijfsfeesten, productvoorstellingen, trouwfeesten, vergaderingen, koffietafels voor begrafenissen, recepties, voorstellingen, gouden bruiloften, verjaardagsparty's, allen kennen zij hun weg naar zaal Lorka.

Dineetjes, buffetten, brunchen, alles kan. Wij beschikken over een uitgebreide keuken, eigen keukenpersoneel, en een uitgebreide menukeuze.

De capaciteit van onze grote zaal Lorka kan tot 750 personen zittend. (met smalle tafels). 


Voor feestjes met eten, kunnen wij u zittend 600 comfortabele zitplaatsen aanbieden met een dansvloer van 100 m².

Zonder dansvloer kan dit tot 680 zitplaatsen.

Met ronde tafels kunnen wij 380 genodigden confortabel zetten.

Ronde tafels in combinatie met lange tafels kunnen we gaan tot 500 personen.

Met hoge party tafels kunnen we gaan tot 750 personen.

Opgelet: Maar 153 eigen parkingplaatsen - Voor grotere evenementen werken we samen met naburige parking. Vraag ons om info!

 

De zaal is niet te huur voor een externe traiteur of catering.
 

Ook op zaterdagavond is zaal Lorka te huur voor bedrijfsfeesten.

Jaarlijks in zaal Lorka en feestzaal de Lork +/- 300 evenementen.

 

Onze feestzaal Lorka is in uitbating van Bvba L3 voor de totale catering, trouwfeesten, bedrijfsfeesten....

 

 

 
La salle Lorka peut être louée pour toutes sortes d'événements.
 
 
Nous pouvons vous donner de nombreuses références sur simple demande. Fêtes du personnel, fêtes de clients, fêtes de mariage, défilés de coiffeurs et de mode, fêtes du personnel, fêtes d'entreprise, présentations de produits, fêtes de mariage, réunions, tables basses pour les funérailles, réceptions, spectacles, noces d'or, fêtes d'anniversaire, tous connaissent le chemin de la salle Lorka.
 
Dîners, buffets, brunchs, tout est possible. Nous disposons d'une grande cuisine, de notre propre personnel de cuisine et d'un menu complet.
 
La capacité de notre grande salle Lorka est de 750 personnes assises. (avec des tables étroites). 
 
Pour les fêtes avec repas, nous pouvons offrir 600 sièges confortables avec une piste de danse de 100 m².
 
Sans piste de danse, nous pouvons offrir jusqu'à 680 places.
 
Avec des tables rondes, nous pouvons accueillir confortablement 380 invités.
 
Les tables rondes en combinaison avec les tables longues nous pouvons aller jusqu'à 500 personnes.
 
Avec des tables de fête hautes, nous pouvons aller jusqu'à 750 personnes.
 
Attention : Seulement 153 places de parking en propre - Pour les événements plus importants, nous travaillons en
 
collaboration avec un parking voisin. Demandez-nous des informations !
 
La salle n'est pas destinée à être louée à des traiteurs externes ou à la restauration.
 
La salle Lorka est également disponible le samedi soir pour les fêtes d'entreprise.
 
Chaque année, la salle Lorka et la salle des fêtes Lork accueillent +/- 300 événements.
 
Notre salle de fête Lorka est gérée par la Bvba L3 pour la restauration totale, les mariages, les fêtes d'entreprise, etc. .....

 

 

 

Mededeling

Minimaliseren

 

Beste,

 

Zoals er vandaag beslist is op de veiligheidsraad, zullen we vanaf

Zaterdag 20 november 2021 tot en met Vrijdag 28 januari 2022

verplicht zijn om bij alle feesten van meer dan 50 personen,

Covid pascontrole te doen.

Het mondmasker is verplicht te dragen van bij binnenkomst in onze

gebouwen tot dat men aan de tafels zit. Dan mag het af!

Als men naar het toilet gaat of gaat dansen, dient het mondmasker

gedragen te worden.

Er zijn hoge boetes voorzien bij overtreding!
 
Filip Vanierschot
18/11/2021
 
 
Cher,
 
Comme cela à été décidé aujourd'hui au Conseil de sécurité, nous serons obligés de faire le contrôle es pass Covid à toutes les fêtes de plus de 50 personnes du samedi 20 novembre 2021 jusqu'à vendredi 28 janvier 2022. Le masque buccal est obligatoir à partir du moment ou vous entrez dans nos bâtiments jusqu'à ce que vous soyes assis aux tables. Alors c'est parti! Losque vous allez aut toilettes oud dansez, le masue buccal doit être porté.